Moduler

Basis modul - Tilvalgs modul - funktions modul

Basis moduler

Dette er de grundlæggende førstehjælpsmoduler

Tilvalgs moduler

Disse udgør flere enkelstående kurser som kan supplere basismodulerne

Funktions moduler

Primært til specialiserede uddannelser såsom dørmand, pædagog mm.