Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 4 Timer

Pris: 4995

Deltageren kan handle ud fra de 4 hovedpunkter ved færdselsrelaterede ulykker, hvor knallert
er involveret.
Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede knallertulykker, der umiddelbart er livstruende,
eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
Deltageren kan yde førstehjælp til personer ved de hyppigst forekommende skader opstået i
forbindelse med trafikulykker.
Deltageren kan selvstændigt forebygge ulykker og kender de typiske årsager til ulykker med
knallert. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle
forebyggende, ved de typiske årsager til ulykker med knallert.

En ung knallertkører er på vej ud foran dig. Billedet skal illustrere Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

BOOK KURSUS