Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”

 • Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
 • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger
 • Særtillæg 2: ”Akut opståede sygdomme”
 • Særtillæg 7: ”Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse”
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter

  Max. deltager antal: 20

  Varighed: 12 Timer

  Pris: 12995

  Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med såvel almindelige førstehjælpssituationer som brancherelaterede ulykker samt forebyggelse af disse. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan yde førstehjælp til akutte skader, akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

 • BOOK KURSUS