Færdsel relateret førstehjælp bil-mc-traktor

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 4 Timer

Pris: 4995

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant
livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje,
bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker
trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med
maskiner og brandulykker. Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan
nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Billedet er taget gennem en bils sidespejl. i Spejlet ser man en motorcyklist ligge forholdsvis tæt på bilen. Billedet illustrerer at man skal lære om færdselsrelateret førstehjælp til bil kørekort

BOOK KURSUS