Førstehjælpere med særligt ansvar

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 12 Timer

Pris: 12995

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælp og hjertestopsituationer.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp
fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

En indsatsleder sidder bag rattet, og kigger bagudrettet ind ind mod dig i en bil. Der er en speciel radio(walkietalkie) monteret i bilen, samt en hængende på hans uniform. Billedet skal illustrere Førstehjælpere med særligt ansvar

BOOK KURSUS