Basal førstehjælp til børn

Basal førstehjælp til børn sætter deltageren istand til at handle ved hjertestop og andre livstruende hændelser der involverer børn. Uddannelsen indeholder bl.a. hjerte-lunge-redning, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen og 'alarmsymptomer' ved febersygdomme.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 4 Timer

Pris: 4995

Deltageren kan planlægge og udføre førstehjælpshandlinger i forhold til førstehjælperens hovedpunkter ved vejrtrækningsproblemer. Deltageren kan vurdere og afgøre om et større eller mindre barn er vågen, bevidsthedspåvirket eller bevidstløs. Deltageren kan handle ud fra ABC-metoden, herunder sikre frie luftveje og kontrollere om personen har vejrtrækning. Deltageren kan genkende en normal vejrtrækning og kan handle korrekt ved unormal eller ingen vejrtrækning samt ved tvivlstilfælde. Deltageren kan lejre et barn, med normal vejrtrækning i stabilt sideleje. Deltageren kan ved alvorlig sygdom kende ”alarmsymptomer”; kramper og hudblødninger. Deltageren kender sin rolle i overlevelseskæden, og har forståelsen for, at sammenhængen i kæden er vigtig for personens overlevelse. Deltageren kan genkende en normal vejrtrækning, og kan handle korrekt ved unormal eller ingen vejrtrækning samt ved tvivlstilfælde. Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til børn, med fokus på kvalitets-HLR herunder at minimere tiden hvor der ikke foretages HLR. Deltageren kan overlevere et barn med vejrtrækningsproblemer/hjertestop til professionelt rednings-beredskab og videregive relevante oplysninger. Deltageren kender funktionen af hjertestarter (AED) Deltageren kan yde førstehjælp ved fremmedlegeme i luftvejen hos børn. Deltageren kan skelne mellem en svær og en mild blokering, ved fremmedlegemer i luftvejen

En sød plysbamse har slået sig. Den har fået indbundet armen og og har fået et plaster på hovedet. Billedet skal illustrere førstehjælp og forebyggelse til børn.

BOOK KURSUS