Færdselsrelateret førstehjælp, Knallert

Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 8 Timer

Pris: 9595

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC principperne i forbindelse
med hjertestop.
Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal
vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).
Deltageren kan handle ud fra de 4 hovedpunkter ved færdselsrelaterede ulykker, hvor knallert
er involveret.
Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede knallertulykker, der umiddelbart er livstruende,
eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
Deltageren kan yde førstehjælp til personer ved de hyppigst forekommende skader opstået i
forbindelse med trafikulykker.
Deltageren kan selvstændigt forebygge ulykker og kender de typiske årsager til ulykker med
knallert. Deltageren har reflekteret over egen holdning og mulighe

En ung knallertkører er på vej ud foran dig. Billedet skal illustrere Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

BOOK KURSUS