Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med enten basis modulet “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en til flere tilvalgs moduler.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 2 Timer

Pris: 3695

Viden Kursisten får viden om:

 • Førstehjælpens hovedpunkter.
 • Skabe sikkerhed og standse ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Hvornår en person skal nødflyttes.
 • Principperne for psykisk førstehjælp.
 • Brugen af 1-1-2 app.
 • Hvorfor en tilskadekommen skal indpakkes.
 • Hvordan der skabes frie luftveje.


 • Færdigheder: Kursisten kan:
 • Identificere om en person har behov for livreddende førstehjælp og herunder at anvende ABC-princippet.
 • Identificere om der er fremmedlegemer i luftvejene.
 • Identificere om der er tale om en delvis eller total blokering af luftvejene, og ved en total blokering anvender 5 slag mellem skulderbladene og derefter 5 tryk i maven (Heimlich).
 • Ringe 1-1-2 eller kontakte egen læge.
 • Medvirke til at nødflytte og placere den tilskadekomne i stabilt sideleje ved symptomer på kredsløbssvigt (bleg og koldsvedende hud). Dette gøres hensigtsmæssigt i forhold til situationen.
 • Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag

  Trafikuheld en kold vinterdag.
En bil holder med baghjulene i rabatten og fronten er totalskadet, foran står fire brandmænd med koste og inspicerer det sidste, efter oprydningen. Bagerst holder en ambulance med blå blink, og spærrer vejbanen.

  BOOK KURSUS