Medborgerførstehjælp

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 7 Timer

Pris: 8395

Medborgeren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.
Medborgeren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller
som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer,
tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og
yde psykisk førstehjælp.
Medborgeren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal
vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp
fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Du ser ind i en flok af mennesker som har ryggen til dig. Billedet skal illustrere medborgerførstehjælp

BOOK KURSUS