Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet

Max. deltager antal: 16

Varighed: 1.5 Timer

Pris: 1795

Viden: Kursisten får viden om:

 • Forskellen mellem en forstuvning, muskelskade, ledskred og et knoglebrud samt beskrive symptomerne på disse skader.
 • At et ledskred behandles på samme måde som et knoglebrud.
 • Forskellen på et åbnet og lukkede knoglebrud.
 • At en forstuvning er en påvirkning af ledet, hvor det bliver overstrakt og herefter vender tilbage i normalstilling.
 • Hvad R–I–C–E står for.
 • At hvis den tilskadekomne er bevidstløs, og har et knoglebrud, lejres vedkommende i tillempet sideleje.
  Færdigheder: Kursisten kan:
 • Ved brug af R-I-C-E stoppe fysisk aktivitet, anlægge en midlertidig forbinding sammen med en ispose, og derefter hæve det skadede sted.
 • Medvirke til at der bliver lagt en støtteforbinding, som behandling af skaden, når der er behandlet med is.
 • Identificere om et knoglebrud er åbent eller lukket og stabilisere bruddet i finde stillingen, med forhåndenværende midler.
 • Medvirke til at der bliver anlagt en doughnut-forbinding på et åbent knoglebrud, og at der efterfølgende anlægges en løs forbinding hen over bruddet (gerne steril forbinding). Forbindingen fikseres hvis muligt med tape, leukosilk eller gaze.
 • Medvirke til at der bliver anlagt en armslynge (trekantet tørklæde), til at stabilisere ledskred på albue eller skulder, og tilsikre at knuden ikke sidder direkte i nakken, men på siden af halsen.
  Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag
  Undervisningsmateriale: Der øves med trekantet tørklæde og elastikbind.

 • En ung kvide har fået anlagt en armslynge af den føratehjælper som står i baggrunden. Billedet skal illustrere Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

  BOOK KURSUS