Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Det oplagte kursus til institutioner.
Der er fuld fokus på den livredende førstehjælp, småskader, pludseligt opstået sygdomme, forbrændinger, forgiftning og ætsninger, fald- og slagskader. Dette kursus er opbygget af:

 • Førstehjælp ved hjertestop, basismodul.
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn, tilvalgsmodul.
 • Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil, særtillæg.

  For at gøre undervisningen så praktisk som muligt, bruges der bl.a. genoplivningsdukker, børne-mannequin dukker som er sminkede med diverse skader, samt spæk fra gris til sårrens.

  Max. deltager antal: 16

  Varighed: 7 Timer

  Pris: 8395

  Førstehjælp ved hjertestop:
  Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på børn. Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmedlegemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.
  Førstehjælp og forebyggelse til børn:
  Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselig sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.
  Særtillæg:
  Deltageren får kendskab til forebyggelse af drukneulykker. Deltageren får kendskab til vigtigheden af fastspænding i bil og bus. Kurset består af følgende moduler:
  Førstehjælp ved hjertestop, førstehjælp og forebyggelse til børn, særtillæg.
  Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag.

 • En kvinde sidder og interagerer med tre børn i en institution, børnene er i børnehave alderen. Billedet skal illustrere Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

  BOOK KURSUS