Førstehjælp for voksne med ansvar for børn | Landsdækkende førstehjælpskurser

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Det oplagte kursus til institutioner.
Der er fuld fokus på den livredende førstehjælp, småskader, pludseligt opstået sygdomme, forbrændinger, forgiftning og ætsninger, fald- og slagskader. Dette kursus er opbygget af:

 • Førstehjælp ved hjertestop, basismodul.
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn, tilvalgsmodul.
 • Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil, særtillæg.

  For at gøre undervisningen så praktisk som muligt, bruges der bl.a. genoplivningsdukker, børne-mannequin dukker som er sminkede med diverse skader, samt spæk fra gris til sårrens.

  Max. deltager antal: 16

  Varighed: 7 Timer

  Pris: 8395

  Førstehjælp ved hjertestop:
  Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på børn. Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmedlegemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.
  Førstehjælp og forebyggelse til børn:
  Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselig sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.
  Særtillæg:
  Deltageren får kendskab til forebyggelse af drukneulykker. Deltageren får kendskab til vigtigheden af fastspænding i bil og bus. Kurset består af følgende moduler:
  Førstehjælp ved hjertestop, førstehjælp og forebyggelse til børn, særtillæg.
  Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag.

 • BOOK KURSUS