Førstehjælp ved blødninger

Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 1.5 Timer

Pris: 1795

Viden: kursisten får viden om:

 • Forskellen mellem en mindre blødning og en skræmmende ekstremitetsblødning.
 • Symptomer på indre blødninger.
 • At shock er en livstruende tilstand, hvor den nødvendige blodcirkulation ikke længere kan opretholdes.
 • Hvornår der må anlægges knebelpres.
 • Forskellen på åbne og lukkede brystkasselæsioner samt kan forklare, hvorledes den tilskadekomne skal lejres.
 • At fremmedlegemer i sår eller brystkasse ikke må fjernes.
 • At afrevne legemsdele (f.eks. fingre) skal opbevares tørt og køligt.
  Færdigheder: Kursisten kan:
 • Medvirke til, at en skræmmende ekstremitetsblødning bliver standset, ved at placere en finger eller hånd på/i det blødende sted.
 • Identificere hvor stor forbindingen skal være, for at kompresset dækker hele såret. Om nødvendigt udfylde store åbne sår og sårrender med ekstra forbinderstof eller gaze. Bruge en trykforbinding hvis forbindingen bløder igennem.
 • Iagttage om den skræmmende ekstremitetsblødning standser. Standser blødningen ikke, kan førstehjælperen som alternativ til en forbinding anvende et knebelpres (sidste udvej).
 • Medvirke til, at der bliver givet korrekt behandling af åbne og lukkede brystkasselæsioner og tilsikre, at forbindingen dækker hele såret
  Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag.
  Undervisningsmaterialer: Der øves med forbindinger, gaze og trekantet tørklæde.

 • En person har skåret sig i pulsåren, der er blod på arm og hånden. En førstehjælper er i gang med at anlægge en forbinding. Billedet skal illustrere at man lærer at anlæggen forbindinger.

  BOOK KURSUS