Førstehjælp ved hjertestop | Landsdækkende førstehjælpskurser

Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 4 Timer

Pris: 4995

Viden: Kursisten får viden om:

 • Unormal/agonal vejrtrækning i forbindelse med hjertestop.
 • Rollen som førstehjælper i overlevelseskæden, og hvad førstehjælperen skal foretage sig i de tre første led i overlevelseskæden.
 • Hvor mange der hvert år får hjertestop uden for hospitalerne i Danmark, og hvor mange der overlever.
 • Hvordan der skal tilkaldes hjælp/alarmeres på 1-1-2, når en person har smerter i brystkassen, og hvordan der overleveres til redningsmandskab.
 • At hvis det er muligt, skal der ved to førstehjælpere, byttes under HLR, og at trykdybden er vigtigere end oprettelse af hastighed ved træthed/udmattelse.
 • Hvordan man overholder gældende sikkerhedsregler for brug af AED/hjertestarteren.
  Færdigheder: Kursisten kan:
 • Identificere om en person har behov for HLR i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, ved et pludseligt hjertestop.
 • Iagttage om en voksen person er vågen eller bevidstløs.
 • Medvirke som førstehjælper til at skabe frie luftveje.
 • Identificere om en person har normal vejrtrækning, unormal/agonal eller ingen vejrtrækning, og handle korrekt efter dette.
 • Vurdere om der skal ydes HLR, hvis der er unormal/agonal eller ingen vejrtrækning.
 • Udføre lejring i stabilt sideleje ved normal vejrtrækning.
 • Anvende en AED/hjertestarter ved basal genoplivning, hvis den er tilstede.
  Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag.
  Undervisningsmateriale: Der øves basal genoplivning med genoplivningsdukker samt øvelses AED/hjertestartere.

 • BOOK KURSUS