Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 4 Timer

Pris: 4995

Viden: Kursisten får viden om:

 • Unormal/agonal vejrtrækning i forbindelse med hjertestop.
 • Rollen som førstehjælper i overlevelseskæden, og hvad førstehjælperen skal foretage sig i de tre første led i overlevelseskæden.
 • Hvor mange der hvert år får hjertestop uden for hospitalerne i Danmark, og hvor mange der overlever.
 • Hvordan der skal tilkaldes hjælp/alarmeres på 1-1-2, når en person har smerter i brystkassen, og hvordan der overleveres til redningsmandskab.
 • At hvis det er muligt, skal der ved to førstehjælpere, byttes under HLR, og at trykdybden er vigtigere end oprettelse af hastighed ved træthed/udmattelse.
 • Hvordan man overholder gældende sikkerhedsregler for brug af AED/hjertestarteren.
  Færdigheder: Kursisten kan:
 • Identificere om en person har behov for HLR i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, ved et pludseligt hjertestop.
 • Iagttage om en voksen person er vågen eller bevidstløs.
 • Medvirke som førstehjælper til at skabe frie luftveje.
 • Identificere om en person har normal vejrtrækning, unormal/agonal eller ingen vejrtrækning, og handle korrekt efter dette.
 • Vurdere om der skal ydes HLR, hvis der er unormal/agonal eller ingen vejrtrækning.
 • Udføre lejring i stabilt sideleje ved normal vejrtrækning.
 • Anvende en AED/hjertestarter ved basal genoplivning, hvis den er tilstede.
  Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag.
  Undervisningsmateriale: Der øves basal genoplivning med genoplivningsdukker samt øvelses AED/hjertestartere.

 • En genoplivningsdukke ligger med påsatte elektroder fra en hjertestartet(AED). Hjertestarterens(AED) knapper blinker for at man skal støde. Billedet illustrerer at man skal lære at genoplive med brug af en hjertestarter(AED).

  BOOK KURSUS