Førstehjælp og forebyggelse til børn

I førstehjælp og forebyggelse til børn lærer du om småskader, sygdomme, temperaturpåvirkninger, forgiftning og ætsninger. Dette gør dig i stand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader og ulykker med børn.
For at gøre undervisningen så praktisk som muligt, bruges der bl.a. genoplivningsdukker, mannequin dukker (sminkede med diverse skader) samt spæk fra gris til sårrens.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 2.5 Timer

Pris: 2995

Viden: Kursisten får viden om:

 • Symptomerne på infektion.
 • Symptomerne ved bid eller kontakt med bjørneklo, fjæsing, brandmand, skovflåt, hugorm, bi- og hvepsestik.
 • Fremmedlegemer i næsen, øret, øjet og i huden.
 • Hvordan udslåede tænder opbevares.
 • Rensning af små sår, rifter, hudafskrabninger.
 • Hvordan næseblod behandles og hvornår der skal søges læge.
 • Symptomerne på 1., 2. og 3. grads forbrændinger og kan forklare årsagerne til det.
 • Symptomerne på udvendige og indvendige ætsninger og kan forklare årsagerne til det.
 • Symptomerne på forgiftninger og kan forklare årsagerne til det.
 • Hvordan man forbygger ætsninger og forgiftninger i hverdagen.
 • Hvordan man søger vejledning hos giftlinjen, i tilfælde af ætsninger eller forgiftninger, og følge giftlinjens vejledning.
 • Hvilke tre livsvigtige systemer kroppen består af (centralnerve-, åndedræts-, og kredsløbssystemet).
 • Symptomerne på sygdomme, der kan påvirke centralnervesystemet (blodprop/blødning i hjernen, krampe/epilepsi, feberkrampe og sukkersyge).

  Færdigheder: Kursisten kan:
 • Medvirke til, at der bliver givet korrekt førstehjælp til en person, der har været udsat for bid eller stik, forårsaget af dyr eller planter.
 • Medvirke til, at der bliver givet korrekt førstehjælp til en person, der har fået et fremmedlegeme i hud, øre, næse eller øjne.
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp ved små sår, rifter og hudafskrabninger.
 • Medvirke til, at der bliver givet korrekt førstehjælp til en person, der har fået en tandskade.
 • Medvirke til, at der bliver givet korrekt førstehjælp til en person, der har næseblod.
 • Medvirke til, at der bliver givet korrekt førstehjælp til person, der har forbrændinger eller ætsninger, v at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Medvirke til, at der bliver givet korrekt førstehjælp til sygdomme, der påvirker de tre systemer, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Identificere om der er tale om en delvis eller total blokering af luftvejene, og ved en total blokering anvender 5 slag mellem skulderbladene og derefter 5 tryk i maven (Heimlich).
  Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag.

 • En sød plysbamse har slået sig. Den har fået indbundet armen og og har fået et plaster på hovedet. Billedet skal illustrere førstehjælp og forebyggelse til børn.

  BOOK KURSUS