Førstehjælp ved sygdomme | Landsdækkende førstehjælpskurser

Førstehjælp ved sygdomme

Førstehjælp ved sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 1.5 Timer

Pris: 1795

Viden: Kursisten får viden om:

 • Hvilke tre livsvigtige systemer kroppen består af (centralnerve-, åndedræts-, og kredsløbssystemet).
 • Symptomerne på sygdomme, der kan påvirke systemerne (krampe/epilepsi, feberkrampe og sukkersyge, Astma, alvorlige allergiske reaktioner, astma.
 • Symptomerne på 5 sygdomme, der kan påvirke åndedrætssystemet (astma, kronisk bronkitis og KOL, falsk strube hoste og alvorlige allergiske reaktioner).
 • Symptomerne på 3 sygdomme, der kan påvirke kredsløbssystemet (blodprop i hjertet, hjertekrampe og sygdomme med akutte smerter i maveregionen).


 • Færdigheder: Kursisten kan:
 • Medvirke til, at der bliver givet korrekt førstehjælp til sygdomme, der påvirker centralnervesystemet, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp til sygdomme, der påvirker åndedrætssystemet, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp, til sygdomme, der påvirker kredsløbssystemet, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet

 • Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag.

  BOOK KURSUS