Kemiske påvirkninger - og forgiftninger

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger

Max. deltager antal: 16

Varighed: 0.5 Timer

Pris: 595

Viden: Kursisten får viden om:

 • Symptomerne på forgiftninger og kan forklare årsagerne til det.
 • Symptomerne på udvendig og indvendig ætsninger og kan forklare årsagerne til det.
 • Hvordan man forbygger ætsninger, forgiftninger og kulilteforgiftninger i hverdagen.
 • Hvordan man søger vejledning hos giftlinjen, i tilfælde af ætsninger eller forgiftninger, og følge giftlinjens vejledning.
 • At en kulilteforgiftet person hurtigst muligt skal ud i frisk luft, og hvis der ingen vejrtrækning er, er det lig med hjertestop, og så påbegyndes HLR
 • At ved en forgiftning, skal den forgiftede person, der er ved bevidsthed, forsøge opkast. Dette alene hvis stoffet ikke er ætsende. Derefter skal personen hurtigst muligt på skadestuen. Husk så vidt muligt at tage årsagen til forgiftningen (piller, emballage, svampe eller andet) med på skadestuen.
 • At en person der har indtaget ætsende stof, IKKE må fremprovokere opkast. Personen gives mælk eller vand i små slurke og emballage medbringes (hvis muligt). Ved udvendig ætsninger skylles med rigeligt mængder vand som ved forbrændinger.


 • Færdigheder: Kursisten kan:
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp til en forgiftet person, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp til en person, der har været udsat for ætsning, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp til en kulilteforgiftet person, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.

 • Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag

  En lille plasbeholder med piller er vltet, og det flyder med forskellig farvede piller på bordet. Billedet skal illustrere at det er førstehjælp til kemiske påvirkninger og forgiftninger.

  BOOK KURSUS