temperaturpåvirkninger, forbrændinger - kulde

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 1 Timer

Pris: 1295

Viden: Kursisten får viden om:

 • Symptomerne på hedeslag og kan forklare årsagerne til det.
 • Symptomerne på 1., 2. og 3. grads forbrændinger og kan forklare årsagerne til det.
 • Symptomerne 1., 2. og 3. grads forfrysninger og kan forklare årsagerne til det.
 • Symptomerne på nedkøling og kan forklare årsagerne til det.


 • Færdigheder: Kursisten kan:
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp til en person med hedeslag, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp til person, der har forbrændinger, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp til en person, der har forfrysninger, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.
 • Medvirke til at der bliver givet korrekt førstehjælp til en person, der er nedkølet, ved at følge førstehjælpens hovedpunkter og ABC-princippet.


 • Undervisningsform: Der veksles imellem teori, praktiske øvelser, gruppeopgaver samt powerpoint med video indslag.

  Flammer stiger op af en mørk baggrund. Billedet skal illustre at du lærer førstehjælp ved temperaturpåvirkninger. i dette tilfælde forbrændinger.

  BOOK KURSUS