Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren istand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.
Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn. Her henvises til funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.
Download hæftet ”Små BørnsSikkerhed”

Varighed: 150 Minutter

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker
med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-,
klemme- og snitskader på småbørn.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre
ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper
og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.
Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

Max. deltager antal: 16

Pris: kr. Med moms