Kemiske påvirkninger - og forgiftninger

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger

Varighed: 30 Minutter

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælps-situationer med
ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.
Deltageren kan yde den korrekte førstehjælp både til vågne og den bevidstløse forgiftede samt
forebygge forgiftninger af børn og unge.
Deltageren kan håndtere opkald til ”Giftlinjen” og følge deres anvisninger.

Max. deltager antal: 16

Pris: kr. Med moms