temperaturpåvirkninger, forbrændinger - kulde

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Varighed: 60 Minutter

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved
varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden
eller på hele kroppen.

Max. deltager antal: 16

Pris: kr. Med moms