Førstehjælp ved blødninger

Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Varighed: 90 Minutter

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og
større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan
deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.
Deltageren skal handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af
blødninger.

Max. deltager antal: 16

Pris: kr. Med moms