Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet

Varighed: 90 Minutter

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved
hovedskader.
Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller
behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen

Max. deltager antal: 16

Pris: kr. Med moms