Førstehjælp ved sygdomme

Førstehjælp ved sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Varighed: 90 Minutter

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med
sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende
sygdomssituationer

Max. deltager antal: 16

Pris: kr. Med moms