Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Varighed: 8 Timer

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principperne, samt udføre
relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og
færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.
Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende,
eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel
lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til
ambulancepersonale.
Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og
traktor. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle
forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt el

Max. deltager antal: 16

Kursus pris: 7995 kr. eksl. moms

BOOK KURSUS
  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag