Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn / person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader, ulykker og akut opstået sygdom der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Varighed: 7 Timer

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på
barn.
Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning - både
med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den
sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i
luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i
hverdagen.
Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre
ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper
og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

Max. deltager antal: 16

Kursus pris: 6995 kr. eksl. moms

BOOK KURSUS
  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag