Færdsel relateret førstehjælp bil-mc-traktor

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Varighed: 4 Timer

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant
livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje,
bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker
trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med
maskiner og brandulykker. Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan
nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Max. deltager antal: 16

Kursus pris: 4495 kr. eksl. moms

BOOK KURSUS
  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag